İnsan Kaynakları Politikaları
İnsan Kaynakları Vizyonu
Yazılım sektöründe ortak değerler yaratacak, kalıcılığı sağlayacak, güven ve verimlilik esasına dayanan katılımlı insan kaynakları sistemleri kurmak ve kurulan sistemleri sürekli geliştirerek yaşatmaktır.
İnsan Kaynakları, insana verdiği değer ile, mutlu ve gelişmeye açık bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlar. Aynı zamanda; kurumsal hedefler doğrultusunda çalışanlar ile işbirliği içinde, başarıyı temel alan bir sistemi yürütür.
En Önemli Başarı Anahtarımız “İnsan”dır.
İnvio’da, insana verilen değer nedeniyle, İnsan Kaynakları biriminin stratejik bir rolü vardır. Proaktif ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip, şirketimizin stratejik kararlarında da etkin bir yapıdadır.
İnsan Kaynakları, İnvio’nun hedefleri doğrultusunda çalışanlar ile işbirliği içinde, başarıyı temel alan bir sistemi yürütür.
Çalışanlar kariyer planlarını kendileri yaparlar
İnvio’da her çalışan kendi işinin lideridir. Karşılaştıkları yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda kendi kariyer hedeflerini, yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar, planlar ve yönetirler. Bu işleyişle İnvio, yöneticilerini de kendi içinden yetiştirir.
Invio’da Kariyer
Türkiye’nin öncü ve yenilikçi şirketlerinden İnvio, internet teknolojileri ve mobil uygulamalar konusunda faaliyet gösteren bir şirket olarak; gelişime açık, eğitimli, modern, yaratıcı ve iyi ahlaklı çalışma arkadaşlarına önem veriyoruz. Üniversite öğrencilerine yönelik staj programlarımız, yeni mezunlar ve deneyimli çalışanlar için, tam zamanlı alternatif iş olanaklarımızla İnvio’da kariyerin kapılarını açıyoruz.
İşe alımlarda, adayların pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, takım çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık olmalarına önem verir.
Bu doğrultuda işe alım stratejimiz, objektif ve hedefe dönük ölçümleme ile adaylara eşit fırsat tanıyarak doğru göreve doğru eleman yerleştirmektir.
Çalışanlara Sağlanan Olanaklar
İnvio hem yazılım firması hem de yenilikleri takip edip uygulamayı seven bir organizasyon olarak, oryantasyon dışında çalışanların kendilerini geliştirmesine ve kariyer gelişimlerinin takip edilmesine olanak sağlar.
Çalışanların kişisel ve mesleki açıdan gelişebilmelerini sağlamak amacı ile almak istedikleri eğitimler için, çalışma sürelerine bağlı olarak bireysel eğitim hesabı oluşturulur.
Yeni ve farklı fikirlerin hayata geçirilebileceği uygun çalışma ortamı sağlanır.
Invio çalışanları çalışma zamanlarının %10′ununda kendi istedikleri bir proje için çalışabilirler. Projeler kuluçka süreci diye tabir edilen sürece tabi tutulur. Fikir, kuluçka süresi boyunca çalışan tarafından olgunlaştırırlır. Hazırlanan prototip projelendirilmesi için değerlendirilir ve belirlenen projelerin ürünleştirilebilmesi için yatırım süreci başlar.