Hizmetler

Proje Yönetimi ve Yazılım Geliştirme

Invio yazılım geliştirme süreçleri, her aşamasında kontrol mekanizması bulur. Müşteri fikirlerinin ve isteklerinin alındığı ön analiz kısmında projenin taslak planı çıkarılır, maliyet analizi yapılır, kullanılacak teknolojiler belirlenir ve müşteriye projenin nasıl hayata geçirileceği ile ilgili senaryo sunulur. Ön analiz sonucu müşteri onayı alınan projelerde analiz sürecine geçilir. Bu süreç projede yapılacak işlemlerin adım adım tasarlandığı, dökümante edildiği ve müşteri tarafından onaylandığı süreçtir. Bu aşamada Invio oluşacak tüm senaryoları dökümante eder, akış diyagramlarını çıkarır, görsel arayüzler için wireframeler tasarlar ve bunları hazırladığı teknik analiz dökümanı ile birlikte müşteriye sunar. Müşteri isteğine göre Analiz sürecinde görsel gereksinimler Invio tarafından karşılanabilir.
Analiz aşamasından sonra ortam kurulumları, sistem tasarımı, kodlama ve test aşamaları başlar. Invio, müşterisinin gereksinimlerini karşılayacak geliştirme ortamlarına sahiptir. Projenin donanım ve yazılım gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan geliştirme ve test ortamları her proje için özgündür ve proje tamamlandığında bu ortamlar yeni projeler için hazırlanır. İnvio, yazılım geliştirme sürecinde özellikle 3 şeye önem verir.
 1. Yazılım standartlarına uygun kod yazılması
 2. Kod gözden geçirme sürecinin işletilmesi
 3. Kod için birim test yazılması ve geliştirici testi yapılması
Bu 3 süreç temelde iyi bir yazılım geliştirme evresinin bütün süreçlerini kapsamaktadır. Yazılım standartlarımız; işlevsel, okunabilir ve yeniden kullanılabilir olmasını sağlayacak standart gereksinimlerini karşılamak üzerine kuruludur. Kod gözden geçirme süreci, kodun doğrulanma aşamasıdır. Bu süreç kod içerisinde insan gözüyle görülebilecek hataların kontrol edilmesini ve giderilmesini sağlar. Bu süreç ile yazılan kodun otomatik test öncesi olası hatalarının en aza indirgenmesi sağlanmaktadır. Bu süreç ile birlikte otomatik testler hazırlanır. İnvio, müşteriye iletilen her sürümü kullanıcı kabul testine tabi tutar. Invio; analiz, tasarım, geliştirme ve test evrelerinin her adımının kusursuz bir şekilde tamamlanmış, müşteri isteklerini karşılayan, zamanında teslim edilmiş, sorunsuz ürünler geliştirir.
İnvio, anahtar teslim projelerin yanı sıra, yeni teknolojilere aşina olmayan veya bu konuda yeterince tecrübe sahibi olmayan şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir. İnvio’nun uzman olduğu ve sizlere yardımcı olabileceği konular şunlardır:
 • Java tabanlı web uygulamaları
 • Android, IOS (Iphone, Ipad)
 • Veritabanı Yönetimi (Postgresql, Mysql, Oracle)
 • Spring Framework
 • Hibernate
 • Apache Lucene
 • XHTML, HTML5
 • CSS3
 • Jquery
 • Mustache
 • Java
 • Objective C

Çözümler

Web Uygulamaları

Invio’nun uzman olduğu alanların başında web uygulamaları gelmektedir. Java teknolojilerini kullanarak geliştirilen web uygulamalarında yazılım dünyasında kabul görmüş ve kendini kanıtlamış framework ve kütüphaneler tercih edilir. İnvio, kurumsal java uygulamaları geliştirmenin yanı sıra, son kullanıcılara hitap eden “okul.com.tr” gibi web ortamında mobil uygulama hissi veren client tabanlı web uygulamaları da geliştirmektedir. İnvio, HTML5 tabanlı mobil web uygulamaları konusunda da yeterli deneyim ve tecrübeye sahiptir.

Mobil Servis

Turkcell partneri olan İnvio, Turkcell’in mobil servislerini son kullanıcılara ulaştırır. Mesajlaşma (sms, mms, wappush), lokasyon tabanlı uygulamalar, abonelik servisleri gibi Turkcell tarafından sunulan hizmetlerin son kullanıcı tarafında katma değerli servislere dönüşmesini sağlar. İnvio için www.okul.com.tr bu yeteneklerin bir çoğunun kullanıldığı referans proje niteliğindedir.

Mobil Ödeme

Günümüzde önemli bir ödeme seçeneği olarak karşımıza çıkan mobil ödeme, özellikle sanal ortamda satın alınan fiziksel ve sanal nesnelerin satın alma adımlarında oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İnvio, okul.com.tr projesinde üyelerinin mobil cihazlar ile satın alma yapmasına olanak sağlamaktadır. Turkcell Mobil Ödeme altyapısını kullanan İnvio, var olan uygulamalara mobil ödeme seçeneği sunabilir.

Mobil Uygulama

Invio, projelerinde mobil platform alanında büyümeyi ve ürünlere sahip olmayı hedeflemiştir. Bu nedenle çalışma saatlerinin %10 civarında ayırdıkları kuluçka projeleri için mobil platformların kullanılmasını teşvik eder. İnvio, mobil uygulamarın görsel, işlevsel ve kullanıcıya özgü olduğu prensibi ile yola çıkmakta ve müşterileri için bu gereksinimleri sağlayan Android, Iphone, Ipad uygulamaları geliştirmektedir.

Mobil Oyun

Valwen, İnvio’nun ilk mobil oyun projesidir. Valwen, sanal gerçeklik üzerine kurulu lokasyon tabanlı bir stateji oyunudur. Gerçek dünyada size ait yerleşim birimleri kurabildiğiniz Valwen de binalarınızı hızla çoğaltır ve  gerçek dünya da size ait bir  yerleşim birimi kurarak düşmanınızla savaşırsınız.