Yazılım Geliştirme

Teknolojinin sürekli geliştiği bir çağda, zamanın ilerisinde hizmet sunan Invio, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel mobil yazılımlar geliştirir. Invio’nun çekirdekten yetişmiş, heyecanlı, dinamik, uzman yazılım ekibi tarafından geliştirilen mobil yazılımlar, günümüz teknolojilerinden yararlanırken hep ilerisine odaklanır. Bunun ışığında mobil aplikasyon dünyasına kazandırılan “ilkler” Invio ile kullanılabilir hale gelir.
Mobil yazılım geliştirme evrelerinin her basamağı sağlam araştırmalara, analizlere ve mobil kullanıcıların yararına odaklanır. Böylece müşterinin ihtiyaçları doğru olarak tespit edilerek, mobil teknolojinin doğasına uyumlu ve fark yaratan üstün özellikli projeler meydana gelir.
Yazılım geliştirme hizmetinde, mobil yazılım standartlarına uygun kod yazılır. Bu kodlar yazılırken, mobil kullanıcısının alışkanlıkları, ihtiyaçları ve tercihleri baz alınır. Mobil dünyasına uyumlu şekilde hazırlanan kod, detaylı analizlerle gözden geçirilir. Gözden geçirme kısmı insan gözüyle görülebilecek hataların giderilmesine olanak verir. Sonraki süreçlerde projenin aksamaması için donanım ve yazılım gereksinimleri doğrultusunda mobil projeye özel test ortamı hazırlanır. Hazırlanan test ortamı, mobil uygulamadaki eksiklerin tespitine ve çözümüne odaklanır. Böylece yazılım geliştirme çalışmalarının her aşaması mobil uygulama kullanıcıların taleplerine dayandırılarak kusursuzluk ön plana alınır.

Mobil Uygulama Test Otomasyonu

Invio mobil uygulama test otomasyonu , diğer yazılım projelerinin kusursuz olması ve sonraki süreçlerde herhangi bir soruna neden olmaması için her proje özelinde test ortamı hazırlar. Test mühendislerinden oluşan uzman ekip tarafından,mobil uygulama test otomasyonu ve test süreci baştan sona kontrol edilir.Bu yol ile test ortamında yazılım gereksinimleri belirlenir.Mobil uygulama test otomasyonu ile mobil uygulamaların kalite standartını artırırır. İnsan gözüyle görülemeyecek hataların tespitini, geliştirdiği teknolojiyle garanti altına alan ve tespit edilen durumların çözümünü sağlayan Invio, projenin hazırlanma ve kullanım aşamasını takibe alarak 360 derece hizmet sağlar.

Proje Yönetimi

Yazılım geliştirme ihtiyaçlarınızda Invio sürecin en başından itibaren yanınızda olduğunu, profesyonel proje yönetimi hizmetiyle gösterir. İhtiyaçlarınıza en uygun mobil uygulama çözümlerini sunan Invio, geliştirdiği projelerin takibini de üstlenir. Böylece projenin çağa, formata, hedef kitleye, şirketin kurumsal yapısına ve bütçeye uygunluğu belirlenir ve projenin adımları bu dinamiklere göre atılır. Müşterinin fikir ve istekleri dinlenerek bir ön analiz yapılır. Bu kısımda projenin taslak planı çıkarılır. Maliyet analizi yapıldıktan sonra kullanılacak teknolojiler ve platformlar seçilir. Müşterinin projeyi nasıl hayata geçireceği, projenin aktif olduğu dönemlerde onları nelerin beklediği ve projenin şirket üzerindeki etkileri profesyonel proje yönetim ekibi ile birlikte belirlenir. Test aşamaları ve entegrasyon süreçleri sonrasında proje yönetimi tamamlanmış olur. Proje esnasında atılacak her adımda müşterisinin yanında bulunan ve onlarla bir iş ortağı mantığıyla çalışan Invio, bu süreçte Agile ve Waterfall metotlarını kullanarak hızlı ve altyapısı somut verilere dayanan kusursuz çalışma anlayışını benimser. Üretkenlik, değişikliklerin sektöre veya hedef kitleye adaptasyonu, proje kalitesi ve pazara çıkış hızı Invio proje yönetim profesyonellerinin odak noktasıdır

İş Geliştirme

Müşterisinin sektörde bir adım önde olması için ihtiyacı olan teknolojik dinamikleri sunan ve projelerin yanında stratejiler de geliştiren Invio, bu hizmetini “iş geliştirme” başlığı altında toplar. Piyasa koşullarına uygun şekilde değişime adapte olmak, stratejik planlamalarla faaliyetlerin doğru bir şekilde yürütülmesi Invio uzmanlığına emanet edilir. Invio, müşterisini dinlerken ihtiyacı olan şeyleri belirler ve bir sektör analizi yaparak en iyisini üretmeye odaklanır. Müşterinin seslendiği hedef kitlenin de ihtiyaçlarına odaklanan Invio, iş geliştirme ekibi ile önerilerde bulunur, araştırmalar yapar ve yine ihtiyaçlara göre bu teknolojiyi en iyi şekilde geliştirir. Böylece müşterilerin sektörde öne çıkma, proje üretme ve geliştirme kaygıları Invio uzmanlığı ile çözüme ulaşır.