Tek Adımda Hayalinizdeki Kariyer

Eğer sizde Invio’da kariyer yapmanın ayrıcalıklarını keşfetmek ve ailemize katılmak isterseniz, iş fırsatlarımızı inceleyebilir ve özgeçmişinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

“Çalışma ortamına uyum sağlayabilecek fark yaratan çalışanlarının, teknik gelişimlerini destekliyor ve başarının, uzman bir ekiple gerçekleşeceğini düşünüyoruz.”

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun,
 •  Öğrenmeye istekli, sürekli kendini geliştiren, değişime açık, yaratıcı ve sonuç odaklı,
 • Tercihen daha önce bir yazılım şirketinde çalışmış, yazılım terminolojilerine, geliştirme süreçlerine ve işleyişine hakim,
 • Son kullanıcı kabul testi konusunda bilgi sahibi olması, Mobil uygulama dünyasına hakim,
 • Test senaryoları dokümantasyonu konusunda bilgi sahibi olması,
 • Programlama (Java, C, C++, C#, VB, ASP.NET, SQL, vb.) konusunda temel seviyede bilgi sahibi olması,
 • Veritabanı (Oracle, MySQL, SQL Server, DB2 vb.) konusunda temel seviyede bilgi sahibi olması,
 • Test otomasyonu araçları konusunda Appium Framework süreçleri hakkında bilgi sahibi,
 • En az 1 yazılım projesinde UI test ve test süreçlerine dahil olmuş olmak
 • Kaynak ve zaman yönetimi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
 • Proje yönetim metodolojilerine hakim,
 • İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip olması,

İŞ TANIMI

• Test senaryolarını dokümante etmek,
• Test senaryolarını koşmak ve regresyon testlerini yapmak,
• Kullanıcı kabul testlerini yapmak,
• Yük, stres ve kullanıcı kabul testlerini yapmak.

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Mühendislik ve Fen Edebiyat Fakültelerinde öğrenimine devam eden,
 • Öğrenmeye açık, sürekli kendini geliştiren, değişime istekli, yaratıcı ve sonuç odaklı,
 • Tercihen daha önce bir yazılım şirketinde staj imkanı bulmuş, yazılım terminolojileri, geliştirme süreçleri ve işleyiş hakkında fikir sahibi,
 • Tercihen son kullanıcı kabul testi konusunda fikir sahibi,
 • Tercihen test senaryoları dokümantasyonu konusunda fikir sahibi,
 • Temel düzeyde SQL Server bilgisine sahip,

İŞ TANIMI

 • Test senaryolarını dokümante etmek,
 • Kullanıcı kabul testlerini yapmak,
 • Yük, stres ve kullanıcı kabul testlerini yapmak.
GENEL NİTELİKLER
• Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik, Enformatik, Bilişim, MIS ve benzeri bölümlerinden mezun,
• Öğrenmeye istekli, sürekli kendini geliştiren, değişime açık, yaratıcı ve sonuç odaklı,
• Yönetim, koordinasyon ve takip etme konusunda yetenekli,
• Tercihen daha önce bir yazılım şirketinde veya mobil uygulama geliştirme projelerinde çalışmış, yazılım terminolojilerine, geliştirme süreçlerine ve işleyişine hakim,
• Sorumluluk sahibi ve inisiyatif alabilen,
• İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip,
• Mobil Uygulama Teknolojilerini takip eden, ilgi duyan, bilişim sektöründe çalışmaya hevesli,
• CMMI, PMI vb. proje yönetimi standart ve metodolojileri konusunda kendisini geliştirmeye hevesli,
• Tercihen ürün/hizmet destek süreçleri ve operasyon yönetimi konusunda bilgi/tecrübe sahibi,
• Tercihen Linux çalışma ortamı hakkında fikir sahibi,
• Tercihen Jira, Ms Project vb. proje yönetim araçları konusunda bilgi sahibi,
• Tercihen Java uygulama geliştirme evreleri ve yazılım yaşam döngüsü süreçleri hakkında bilgi sahibi,
• Tercihen veritabanı ve uygulama sunucuları hakkında bilgi sahibi.

İŞ TANIMI
• Satış öncesi ve sonrası müşteri ihtiyaç ve isteklerini analiz edebilmek, müşteri önceliklerini planlayabilmek,
• Müşteri isteklerini takip etmek ve müşteriye teslim öncesi gereksinimlere uygunluğunu test/kontrol etmek,
• Kalite kontrolü ve kabul testi süreçlerini yürütmek ve yönetmek, test süreçlerinde aktif rol almak,
• Proje ve talep yönetimi süreçlerinde ekip içi koordinasyonu sağlamak, insan kaynağı yönetimini yapmak,
• Proje yönetim araçlarını kullanarak işlerin takip ve kontrollerini sağlamak,
• Sorumluluğunda bulunan ürün ve projeler için teknik dokümanları hazırlamak/hazırlanmasını, güncel kalmasını sağlamak,
• Ürün ve çözümlerin her aşamasında (planlama, geliştirme, test, dokümantasyon) bulunarak takip etmek,
• Kapsam ve zaman yönetimi yaparak haftalık olarak düzenli durum raporu hazırlamak,
• Ekip için günlük çalışma planını hazırlamak ve planın takibini yapmak.

GENEL NİTELİKLER
• Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerinden veya bilişimle ilgili bölümlerinden mezun,
• Teknik dokümanları okuyup anlayabilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip,
• Öğrenmeye istekli, sürekli kendini geliştiren, değişime açık, yaratıcı ve sonuç odaklı,
• Unix/Linux dağıtımı olan işletim sistemlerine kurulum (Debian, Ubuntu, Redhat, Centos, macOS vb.), konfigürasyon ve yönetim seviyesinde hakim,
• Shell Script konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,
• HTTP çalışma protokolünü bilen, web uygulamalarını (Apache ve Nginx) inceleyebilen, kurabilen, yönetebilen ve geliştirebilen,
• Yönettiği ürün hakkında tam bilgi sahibi olan ve eksik/yetersiz kısımları paylaşabilen ve tamamlayabilen,
• Dokümantasyon disiplinine sahip,
• Versiyon kontrol sistemleri (Git) hakkında bilgi sahibi,
• CI/CD (Jenkins,Teamcity,GitLab Runner) süreçlerinde görev alabilecek yetkinliğe sahip,
• Log takibi ve analizi yapabilen.

TERCİHEN 
• Daha önce bir yazılım şirketinde çalışmış, yazılım terminolojilerine, geliştirme süreçlerine ve işleyişine hakim,
• Ağ sistemleri (Cisco Switch ve Router veya pFsense) hakkında bilgi sahibi,
• Appium, Firebase ve AWS Device gibi araçları daha önce kullanmış,
• Bir OOP dilinde programlama yapabilecek bilgi birikimine sahip,
• Python yazabilen,
• Docker container servislerine ve onların bağlı olduğu container işletim sistemleri (ChromiumOS, RancherOS, CoreOS vb) hakkında bilgi sahibi,
• Merkezi ayar yönetimi (Puppet, Ansible veya SaltStack), LDAP, Graylog, Tomcat, konularında fikri olan.
• Pfsense ve modülleri (IPSec, Captive Portal, DHCP, Firewall) ile aşina olan,
• AWS veya GCP gibi bulut servislerinden birini kullanmış,
• Mysql, Postgresql ve Elasticsearch uygulamaları hakkında fikri olan.

İŞ TANIMI
• Sorumlusu olduğumuz ürünlerin işleyişi ve kalitesini kontrol altında tutmak,
• Ürünlerin sunucularımız üzerine kurulumunu yapıp ve işletimini sürdürmek,
• Mevcutta bulunan servislerin güvenlik güncelleştirmelerini ve geliştirmelerini sağlayabilmek,
• Ürünlerle ilgili operasyonları yürütmek, planlamak.

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Mühendislik, Matematik, Bilişim Teknolojileri, vb bölümlerinden mezun,
 • Yeniliklere açık, mobil teknolojiler konusunda yenilikleri ve trendleri takip eden ve şirket menfaat ve stratejilerine uygun olarak kullanılacak teknolojiler konusunda kısa, orta ve uzun vadeli planlama yapabilecek,
 • Kişisel gelişime önem veren ve kendi gelişimini şirketin menfaatleri için kullanacak,
 • Yaratıcı, dinamik ve takım çalışmasına yatkın,
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisi yüksek,
 • Sorumluluk sahibi, inisiyatif alabilen ve çözüm odaklı çalışan,
 • Kendi ve uygulama geliştirme ekibinin iş yükünü başarılı bir şekilde yönetebilecek, iş disiplini olan ve koçluk becerilerine sahip,
 • Temiz ve sürdürülebilir yazılım geliştirme becerisine sahip,
 • Karmaşık problemler karşısında hızlı ve alternatif çözümler belirleyebilme becerisine sahip,

İŞ TANIMI VE TEKNİK YETKİNLİKLER

 • Java, Android SDK, Xcode Objective-C (tercihen Swift) ile uygulama geliştirme konusunda en az 4 yıl deneyimli, bir veya daha fazla mobil uygulama projesi / markette yayınladığı mobil uygulaması olan,
 • Geliştirilecek projelerin belirlenmiş özelliklerine uygun olarak teknik gereksinimlerin ve kullanım senaryolarının analizi ve dokümantasyonu,
 • Test durumlarının tespit edilmesi, test stratejisine katkı sağlama, birim testler, test otomasyon araçlarının tespiti ve etkili kullanımı yönünde yazılım test ekibi ile koordineli çalışma,
 • Mobil Uygulama Geliştirme ekibinin iş planının hazırlanması, kaynak yönetimi ve yönetime raporlama yapılması,
 • IOS çerçeveler-OCUnit / SenTestkit ve Android altyapıları kullanarak Birim ve Entegrasyon testleri geliştirebilme becerisi,
 • Çekirdek Veri, Ağ Oluşturma ve XCode Hata Ayıklama özellikleri hakkında deneyim sahibi,
 • Tercihen CoreLocation, Deeplink, Push / Local Notification, Rich Push, Extensions, SLC, BLE Beacon vb. kavramlara aşina,
 • UI/UX ve Design Patterns hakkında bilgi sahibi,
 • Autolayout, Storyboard ve/veya NIB yapısına hakim,
 • Web servisleri / REST API üzerinde çalışma deneyimi olan,
 • Performans araçları ve performans optimizasyon teknikleri hakkında bilgi sahibi,
 • 3. parti kütüphanelerin entegrasyonu ile ilgili teknik analiz yetkinliğine sahip,
 • Versiyon kontrol sistemleri (tercihen GIT) hakkında bilgi sahibi,
 • İş Takip ve Proje Yönetim Sistemleri hakkında tecrübe sahibi (JIRA, Agile, Scrum vs),
 • Tercihen Cocoapods, Instruments gibi araçlarla ilgilenmiş,
 • Yaratıcı, yenilikçi, güncel teknolojileri takip eden ve hızlı problem çözebilme becerisine sahip,
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde teknik analiz, tasarım, kodlama, test ve optimizasyon çalışmalarında tecrübe sahibi,
GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Mühendislik, Matematik, Bilişim Teknolojileri, vb bölümlerinden mezun,
 • Yeniliklere açık, mobil teknolojiler konusunda gelişmeleri takip eden,
 • Yaratıcı, dinamik ve takım çalışmasına yatkın,
 • Sorumluluk sahibi, inisiyatif alabilen ve çözüm odaklı çalışan,

TEKNİK YETKİNLİKLER

 • Xcode Objective-C (tercihen Swift) ile uygulama geliştirme konusunda en az 2 yıl deneyimli, bir veya daha fazla mobil uygulama projesi / markette yayınladığı mobil uygulaması olan,
 • Tercihen CoreLocation, Deeplink, Push / Local Notification, Rich Push, Extensions, SLC, BLE Beacon vb. kavramlara aşina,
 • UI/UX ve Design Patterns hakkında bilgi sahibi,
 • Autolayout, Storyboard ve/veya NIB yapısına hakim,
 • Web servisleri / REST API üzerinde çalışma deneyimi olan,
 • Performans araçları ve performans optimizasyon teknikleri hakkında bilgi sahibi,
 • 3. parti kütüphanelerin entegrasyonu ile ilgili teknik analiz yetkinliğine sahip,
 • Versiyon kontrol sistemleri (tercihen GIT) hakkında bilgi sahibi,
 • İş Takip ve Proje Yönetim Sistemleri hakkında tecrübe sahibi (JIRA, Agile, Scrum vs),
 • Tercihen Cocoapods, Instruments gibi araçlarla ilgilenmiş,
 • Yaratıcı, yenilikçi, güncel teknolojileri takip eden ve hızlı problem çözebilme becerisine sahip,
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde teknik analiz, tasarım, kodlama, test ve optimizasyon çalışmalarında tecrübe sahibi,
 • Kariyerini iOS platformu üzerinde ilerletmek isteyen ve ürün yönetiminden test ekibine kadar diğer takım oyuncuları ile dirsek teması halinde çalışacak,
GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Mühendislik, Matematik, Bilişim Teknolojileri, vb bölümlerinden mezun,
 • Yeniliklere açık, mobil teknolojiler konusunda gelişmeleri takip eden,
 • Yaratıcı ve dinamik, takım çalışmasına yatkın,
 • Sorumluluk sahibi, insiyatif alabilen ve çözüm odaklı çalışan.

TEKNİK YETKİNLİKLER

 • Android Studio ile geliştirme konusunda en az 2 yıl tecrübeli,
 • Android teknolojilerinde ve Android SDK, Gradle hakkında bilgi sahibi,
 • Android cihazlar için uygulama geliştirmiş,
 • Nesne yönelimli programlama dillerinden birinde (Java, Python, C++) kodlama tecrübesi olan,
 • Mobil proje uygulama geliştirme süreçleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
 • Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Kod Tasarım Desenleri (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi,
 • Web servisleri / REST API’leri hakkında bilgi sahibi ve çalışma deneyimi olan,
 • Versiyonlama sistemleri hakkında bilgi sahibi (GIT)
 • İş Takip ve Proje Yönetim Sistemleri hakkında tecrübe sahibi (JIRA, Agile, Scrum vs),
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde teknik analiz, tasarım, kodlama, test ve optimizasyon çalışmalarında tecrübe sahibi,
 • Yaratıcı, yenilikçi, güncel teknolojileri takip eden ve hızlı problem çözebilme becerisine sahip,
 • Kariyerini Android platformu üzerinde ilerletmek isteyen.
GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,
 • IT Sektöründe mobil uygulama çözümleri satışında en az 2 yıl, kurumsal satış alanında en az 3 yıl deneyime sahip,
 • Tercihen mobil uygulama geliştirme sürecinde tecrübe sahibi olan,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Sonuç odaklı çalışan ve iyi bir takım oyuncusu olan,
 • İç motivasyonu yüksek,
 • Temsil yeteneğine sahip, iletişim becerisi yüksek ve ikna etme yeteneğinin güçlü olduğunu düşünen adayları arıyoruz.

İŞ TANIMI

 • Yeni müşteri kazanılmasına yönelik sektör araştırmaları ve sektöre yönelik iş planları yapmak,
 • Yeni müşteri, yeni satışlar adına yaratıcı çözümler üretmek,
 • Yeni satış fırsatları yaratılması ve network oluşturulması,
 • Ürünlerin tanıtımları için gerekli çalışmaların hazırlanması,
 • Sunum ve teklif öncesi tüm müşteri görüşmelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Hedef müşterilerin tespit edilmesi,
 • Satış çalışmaları çerçevesinde raporlar ve teklifler hazırlanması, sunumlar gerçekleştirilmesi,
 • Müşterilere verilecek ürün veya hizmetler için sözleşme hazırlanması veya takibi,
 • Müşteri ödemelerinin takip edilmesi ve üst yönetime raporlama yapılması.
GENEL NİTELİKLER

 • En az yüksekokul mezunu,
 • Asistanlık ve idari işler genel fonksiyonlarında deneyim sahibi,
 • MS Office programlarını kullanabilen,
 • İletişim becerileri ve sosyal ilişkileri kuvvetli,
 • Zaman yönetimi, planlama, analitik bakış açısı ve sorumluluk alma becerilerine sahip,
 • İş takibi ve raporlama faaliyetlerini yürütebilecek,
 • Gerektiğinde telefon trafiğini yönetebilecek kadar İngilizce bilgisine sahip,
 • Araştırmayı seven, motivasyonu yüksek ve yazılım sektörüne ilgi duyan (Yazılım sektörü tecrübesi tercih sebebidir),

İŞ TANIMI

 • Başlatılan her işin takibini ve geri bildirimini sağlamak,
 • Ofise gelen çağrılara cevap vermek ve yönlendirmek,
 • İdari işler ve insan kaynakları operasyon işlerini koordine etmek,
 • Gelen-giden evrak takibini yapmak, kargo ve kurye işlemlerini takip edip organize etmek,
 • Şirket içi teknik ve teknik olmayan materyallerin satın alma sürecini yönetmek,
 • Envanter kayıtlarını gerçekleştirmek ve takibini yapmak,
 • Çalışan devam takibini yapmak ve gerekli durumlarda muhasebe bölümü ile işbirliği içinde çalışmak,
 • Ofise gelen misafirleri karşılamak, yönlendirmek ve ilgilileri bilgilendirmek,
 • Becerileri dahilinde insan kaynakları süreçlerine destek vermek.